0546-571546 - toets 1 info@huisartsenpraktijkbrockhoff.nl

NHG-praktijkaccreditering

In juni 2013 heeft onze praktijk het keurmerk ‘Geaccrediteerde Praktijk’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) ontvangen.

Dit houdt in dat onze praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen die het NHG stelt en dat onze praktijk actief werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de patiëntenzorg.

Om voor een keurmerk in aanmerking te komen, moet de praktijk een flink aantal stappen doorlopen. Allereerst is de praktijk helemaal doorgelicht. Er worden gegevens verzameld over de medische zorg in de praktijk en de praktijkvoering en –organisatie.

Ook is er een enquète gehouden onder een aantal patiënten van onze praktijk, waarin zij hun oordeel over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de huisartsen hebben gegeven. Deze gegevens zijn verwerkt in een rapport door het NHG. Vervolgens zijn er door de praktijk aan de hand van dit rapport verbeteringsplannen opgesteld. Hierop volgde een bezoek van de NHG-accrediteur die beoordeelde of de gegevens op een juiste wijze zijn verzameld, de plannen aan de gestelde eisen voldoen en of de praktijk met de uitvoering is begonnen. Voldoet de praktijk aan deze voorwaarden, dan wordt het NHG-keurmerk toegewezen.

Elk jaar wordt de praktijk opnieuw bezocht door een NHG-accrediteur die beoordeelt of de praktijk zich houdt aan de gemaakte afspraken en in hoeverre de verbeterplannen zijn opgevolgd en bijgesteld. Zo blijft de kwaliteit van onze zorg aan u gewaarborgd. Het keurmerk wordt telkens verleend voor 1 jaar.

Mededeling

  • Op de woensdagen is er geen inloopspreekuur.

 

Mededeling

- Op de woensdagen is er geen inloopspreekuur. - Op maandag 19 febr, dinsdag 20 febr en woensdag 21 febr is er geen inloopspreekuur

You have Successfully Subscribed!